Lịch nghỉ giỗ tổ ThadacoChuyển địa điểmĐàn Guitar - Giảm giá 20% sinh viên
   

Acoustic Guitar

Xem tất cả
Guitar Yamaha APX700II Natural

Guitar Yamaha APX700II Natural

Giá: Vui lòng liên hệ
Đàn Acoustic guitar Yamaha APX1000

Đàn Acoustic guitar Yamaha APX1000

Giá: Vui lòng liên hệ
Đàn Acoustic guitar Yamaha APX700II Black

Đàn Acoustic guitar Yamaha APX700II Black

Giá: Vui lòng liên hệ
7%
Đàn Acoustic guitar Yamaha FS100C

Đàn Acoustic guitar Yamaha FS100C

Giá cũ: 3.790.000 VNĐ
Giá: 3.524.700 VNĐ
7%
Đàn Acoustic guitar Yamaha F310-gỗ tự nhiên

Đàn Acoustic guitar Yamaha F310-gỗ tự nhiên

Giá cũ: 3.990.000 VNĐ
Giá: 3.710.700 VNĐ
7%
Đàn Acoustic guitar Yamaha F310-Nâu ánh mặt trời sáng

Đàn Acoustic guitar Yamaha F310-Nâu ánh mặt trời sáng

Giá cũ: 3.990.000 VNĐ
Giá: 3.710.700 VNĐ
7%
Đàn Acoustic guitar F310-Đỏ anh đào

Đàn Acoustic guitar F310-Đỏ anh đào

Giá cũ: 3.990.000 VNĐ
Giá: 3.710.700 VNĐ
7%
Đàn Acoustic guitar Yamaha F370

Đàn Acoustic guitar Yamaha F370

Giá cũ: 5.190.000 VNĐ
Giá: 4.826.700 VNĐ
7%
Đàn Acoustic guitar Yamaha FX310AII

Đàn Acoustic guitar Yamaha FX310AII

Giá cũ: 6.090.000 VNĐ
Giá: 5.663.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG800M

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG800M

Giá cũ: 6.790.000 VNĐ
Giá: 6.314.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FS800

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FS800

Giá cũ: 7.090.000 VNĐ
Giá: 6.593.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG800

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG800

Giá cũ: 7.090.000 VNĐ
Giá: 6.593.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600

Giá cũ: 8.090.000 VNĐ
Giá: 7.523.700 VNĐ
7%
Đàn Acoustic guitar Yamaha FX370C

Đàn Acoustic guitar Yamaha FX370C

Giá cũ: 8.190.000 VNĐ
Giá: 7.616.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG820

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG820

Giá cũ: 8.290.000 VNĐ
Giá: 7.709.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS820

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS820

Giá cũ: 8.290.000 VNĐ
Giá: 7.709.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FGX800C

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FGX800C

Giá cũ: 8.690.000 VNĐ
Giá: 8.081.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FSX800C

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FSX800C

Giá cũ: 8.690.000 VNĐ
Giá: 8.081.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha CPX600

Đàn Guitar Acoustic Yamaha CPX600

Giá cũ: 8.790.000 VNĐ
Giá: 8.174.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS830

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS830

Giá cũ: 9.390.000 VNĐ
Giá: 8.732.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG830

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG830

Giá cũ: 9.390.000 VNĐ
Giá: 8.732.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha CSF1M(size 3/4)

Đàn Guitar Acoustic Yamaha CSF1M(size 3/4)

Giá cũ: 10.090.000 VNĐ
Giá: 9.383.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG850

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG850

Giá cũ: 10.990.000 VNĐ
Giá: 10.220.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS850

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS850

Giá cũ: 10.990.000 VNĐ
Giá: 10.220.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FSX820C

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FSX820C

Giá cũ: 11.990.000 VNĐ
Giá: 11.150.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FGX820C

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FGX820C

Giá cũ: 11.990.000 VNĐ
Giá: 11.150.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha AC1M

Đàn Guitar Acoustic Yamaha AC1M

Giá cũ: 12.590.000 VNĐ
Giá: 11.708.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha A1M

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha A1M

Giá cũ: 12.590.000 VNĐ
Giá: 11.708.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Acoustic Yamaha CSF3M( size 3/4)

Đàn Guitar Acoustic Yamaha CSF3M( size 3/4)

Giá cũ: 13.190.000 VNĐ
Giá: 12.266.700 VNĐ
7%
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha A1R

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha A1R

Giá cũ: 14.090.000 VNĐ
Giá: 13.103.700 VNĐ

Classic Guitar

Xem tất cả
Đàn Gutiar Classic Yamaha NTX1200R

Đàn Gutiar Classic Yamaha NTX1200R

Giá: Vui lòng liên hệ
Đàn Classic guitar Yamaha NCX1200R

Đàn Classic guitar Yamaha NCX1200R

Giá: Vui lòng liên hệ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha C40-Gỗ tự nhiên bóng

Đàn Classic Guitar Yamaha C40-Gỗ tự nhiên bóng

Giá cũ: 3.390.000 VNĐ
Giá: 3.152.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha C40M

Đàn Classic Guitar Yamaha C40M

Giá cũ: 3.390.000 VNĐ
Giá: 3.152.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CX40

Đàn Classic Guitar Yamaha CX40

Giá cũ: 3.690.000 VNĐ
Giá: 3.431.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha C40 màu đen

Đàn Classic Guitar Yamaha C40 màu đen

Giá cũ: 3.790.000 VNĐ
Giá: 3.524.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha C70

Đàn Classic Guitar Yamaha C70

Giá cũ: 3.790.000 VNĐ
Giá: 3.524.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha C80

Đàn Classic Guitar Yamaha C80

Giá cũ: 4.790.000 VNĐ
Giá: 4.454.700 VNĐ
5%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG122MS

Đàn Classic Guitar Yamaha CG122MS

Giá cũ: 6.690.000 VNĐ
Giá: 6.355.500 VNĐ
5%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG122MC

Đàn Classic Guitar Yamaha CG122MC

Giá cũ: 6.690.000 VNĐ
Giá: 6.355.500 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG142S

Đàn Classic Guitar Yamaha CG142S

Giá cũ: 7.490.000 VNĐ
Giá: 6.965.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG142C

Đàn Classic Guitar Yamaha CG142C

Giá cũ: 7.490.000 VNĐ
Giá: 6.965.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CGX122MS

Đàn Classic Guitar Yamaha CGX122MS

Giá cũ: 9.390.000 VNĐ
Giá: 8.732.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CGX122MC

Đàn Classic Guitar Yamaha CGX122MC

Giá cũ: 9.390.000 VNĐ
Giá: 8.732.700 VNĐ
Đàn Guitar Classic Yamaha NTX1

Đàn Guitar Classic Yamaha NTX1

Giá: 9.941.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG162S

Đàn Classic Guitar Yamaha CG162S

Giá cũ: 11.190.000 VNĐ
Giá: 10.406.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG162C

Đàn Classic Guitar Yamaha CG162C

Giá cũ: 11.190.000 VNĐ
Giá: 10.406.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG182C

Đàn Classic Guitar Yamaha CG182C

Giá cũ: 12.090.000 VNĐ
Giá: 11.243.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG182S

Đàn Classic Guitar Yamaha CG182S

Giá cũ: 12.090.000 VNĐ
Giá: 11.243.700 VNĐ
7%
Đàn Classic Guitar Yamaha CG192S

Đàn Classic Guitar Yamaha CG192S

Giá cũ: 14.090.000 VNĐ
Giá: 13.103.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar Classic Yamaha CG192C

Đàn Guitar Classic Yamaha CG192C

Giá cũ: 14.090.000 VNĐ
Giá: 13.103.700 VNĐ
7%
Đàn Classic guitar Yamaha GC12S

Đàn Classic guitar Yamaha GC12S

Giá cũ: 22.790.000 VNĐ
Giá: 21.194.700 VNĐ
Đàn guitar classic Yamaha GC32C

Đàn guitar classic Yamaha GC32C

Giá: 55.139.700 VNĐ

Electric Guitar

Xem tất cả
7%
Đàn Electric Guitar PACIFICA012

Đàn Electric Guitar PACIFICA012

Giá cũ: 4.190.000 VNĐ
Giá: 3.896.700 VNĐ
7%
Đàn guitar bass điện Yamaha TRBX174

Đàn guitar bass điện Yamaha TRBX174

Giá cũ: 5.390.000 VNĐ
Giá: 5.012.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar điện Yamaha EG112GPII

Đàn Guitar điện Yamaha EG112GPII

Giá cũ: 6.290.000 VNĐ
Giá: 5.849.700 VNĐ
7%
Đàn Electric guitar PACIFICA112J

Đàn Electric guitar PACIFICA112J

Giá cũ: 6.490.000 VNĐ
Giá: 6.035.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 112V

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 112V

Giá cũ: 8.390.000 VNĐ
Giá: 7.802.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar bass Yamaha TRBX304

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX304

Giá cũ: 9.090.000 VNĐ
Giá: 8.453.700 VNĐ
7%
Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM

Giá cũ: 9.790.000 VNĐ
Giá: 9.104.700 VNĐ
7%
Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM

Giá cũ: 9.790.000 VNĐ
Giá: 9.104.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar bass Yamaha TRBX305

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX305

Giá cũ: 10.490.000 VNĐ
Giá: 9.755.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar bass Yamaha TRBX504

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX504

Giá cũ: 12.990.000 VNĐ
Giá: 12.080.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar bass Yamaha TRBX505

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX505

Giá cũ: 14.290.000 VNĐ
Giá: 13.289.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar điện Yamaha PAC611HFM

Đàn Guitar điện Yamaha PAC611HFM

Giá cũ: 17.990.000 VNĐ
Giá: 16.730.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM

Giá cũ: 18.390.000 VNĐ
Giá: 17.102.700 VNĐ
7%
Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200N

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200N

Giá cũ: 18.890.000 VNĐ
Giá: 17.567.700 VNĐ
7%
Đàn SILENT guitar Yamaha SLG200S

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG200S

Giá cũ: 18.890.000 VNĐ
Giá: 17.567.700 VNĐ
7%
Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 612VIIFM

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 612VIIFM

Giá cũ: 20.490.000 VNĐ
Giá: 19.055.700 VNĐ
Guitar Yamaha APX700II Natural
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Đàn Acoustic guitar Yamaha APX700II
Mặt đàn                Gỗ vân sam nguyên tấm
Mặt sau                Nato
Mặt bên                Nato
Cần/cổ đàn           Nato
Mặt phím đàn        Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn              Gỗ hồng sắc
Độ sâu thân đàn                      80-90mm
Độ rộng lược đàn                    43mm
Độ dài dây đàn                      650mm

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Acoustic guitar Yamaha APX1000
Vui lòng liên hệ
Hết hàng

Mặt đàn                    Gỗ Vân Sam nguyên tấm
Mặt sau                    Gỗ thích vằn
Mặt bên                    Gỗ thích vằn
Cần/Cổ Đàn                      Nato
Mặt phím đàn                    Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn                           Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn              80-90mm (3 1/8" - 3 9/16")
Độ rộng Lược Đàn            43mm
Độ dài Dây Đàn                 650mm

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Acoustic guitar Yamaha APX700II Black
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Đàn Acoustic guitar Yamaha APX700II
Mặt đàn                Gỗ vân sam nguyên tấm
Mặt sau                Nato
Mặt bên                Nato
Cần/cổ đàn           Nato
Mặt phím đàn        Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn              Gỗ hồng sắc
Độ sâu thân đàn                      80-90mm
Độ rộng lược đàn                    43mm
Độ dài dây đàn                      650mm

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Acoustic guitar Yamaha FS100C
3.524.700 VNĐ
Có hàng

 Đàn Acoustic guitar Yamaha FS100C

Xuất xứ: Indonesia - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Acoustic guitar Yamaha F310-gỗ tự nhiên
3.710.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha
Model F310
Phân loại Acoustic/Đệm hát
Mặt trước Gỗ Vân sam
Mặt hông Gỗ Meranti
Mặt sau Gỗ Meranti
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím Hồng sắc
Ngựa đàn Hồng sắc
Xuất xứ Japan/Indo
Màu sắc Natural / Gỗ tự nhiên

 

HÌNH ẢNH, VIDEO DO EKIP TIẾN ĐẠT TỰ QUAY/CHỤP 100%

Đàn Acoustic guitar Yamaha F310-Nâu ánh mặt trời sáng
3.710.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Acoustic guitar Yamaha F310-Nâu ánh mặt trời sáng

Mặt đàn    :  Gỗ vân sam

Lưng và Hông đàn:  Gỗ Meranti

Đàn           :  Gỗ Nato

Bàn phím :  Gỗ hồng sắc

Ngựa         :  Gỗ hồng sắc

Độ dày thùng đàn  :  96 - 116mm

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm bao đàn

 

Đàn Acoustic guitar F310-Đỏ anh đào
3.710.700 VNĐ
Có hàng

Đàn acoustic guitar F310-Đỏ anh đào

Mặt đàn    :  Gỗ vân sam

Lưng và Hông đàn:  Gỗ Meranti

Đàn           :  Gỗ Nato

Bàn phím :  Gỗ hồng sắc

Ngựa         :  Gỗ hồng sắc

Độ dày thùng đàn  :  96 - 116mm

Thang âm dây đàn:  634mm

Khóa lên dây đàn  :  Mạ Chrome 

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm bao đàn + Móng gảy

Xuất xứ: Indonesia

HÌNH ẢNH + VIDEO DO TIẾN ĐẠT TỰ QUAY/ CHỤP

 

Đàn Acoustic guitar Yamaha F370
4.826.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Acoustic guitar Yamaha F370

Mặt trước Gỗ vân sam
Mặt sau Gỗ Nato/Meranti
Mặt bền/Rìa Gỗ Nato/Meranti
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím đàn Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn Gỗ hồng sắc


Xuất xứ: Indonexia

Đàn Acoustic guitar Yamaha FX310AII
5.663.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha
Model FX310AII
Mặt trước Gỗ Vân sam
Mặt hông Gỗ Meranti
Mặt sau Gỗ Meranti
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím Hồng sắc
Ngựa đàn Hồng sắc
Màu sắc Gỗ tự nhiên
Xuất xứ Japan/Indo

 

HÌNH ẢNH + VIDEO DO TIẾN ĐẠT TỰ QUAY/ CHỤP

 

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG800M
6.314.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha
Model FG800M
Mặt trước Gỗ vân sam nguyên tấm
Mặt hông Gỗ Nato/Okume
Mặt sau Gỗ Nato/Okume
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím Hồng sắc
Ngựa đàn Hồng sắc
Xuất xứ Japan/China

 

HÌNH ẢNH + VIDEO DO TIẾN ĐẠT TỰ QUAY/ CHỤP

Cam kết từ Tiến Đạt:

 • Nhạc cụ chính hãng, nguyên đai nguyên kiện
 • Hàng luôn sẵn sàng, giao trong ngày ở nội thành
 • Test trực tiếp tại Showroom, lên dây miễn phí (Guitar)
 • Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
 • Tư vấn model phù hợp, giá tốt nhất. Tiết kiệm chi phí đáng kể.
 • Giao đàn toàn quốc. Bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
 • Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thầu nhanh nhất & miễn phí....cùng rất nhiều chính sách cho dự án trường học và đại lý.
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FS800
6.593.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FS800

 • Action vừa phải, dễ chơi dễ bấm, không cần chỉnh lại
 • Khoảng cách giữa các dây đàn hẹp, dễ dàng cho các kỹ thuật khó
 • Kích thước thùng  đàn nhỏ, dễ ôm, dễ mang đi bất cứ đâu
 • Thiết kế nhỏ nhưng vẫn tạo ra âm thanh to và xuất sắc
 • Sử dụng EQ 3 băng tần
 • Điều khiển tần số tầm trung 
 • Kỹ thuật thủ công bậc thầy tăng độ bền
 • Mặt đàn gỗ Solid nguyên tấm càng chơi lâu tiếng càng hay
 • Âm thanh ấm, chân thực, cân bằng, to hơn một chút so với SG800

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG800
6.593.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG800

Body Shape    Traditional Western
Scale Length    650mm
Body Length    505mm
Total Length    1038mm
Body Width    412mm
Body Depth    100-118mm
Nut Width    43mm
Mặt trên    Gỗ vân sam nguyên tấm
Mặt sau     Nato/Okume
Mặt bên     Gỗ Nato/Okume
Cần đàn     Gỗ Nato
Fingerboard Material    Gỗ hồng sắc
Bridge Material                Gỗ hồng sắc
Body Binding    Black
Body Finish      Bóng

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

 

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600
7.523.700 VNĐ
Hết hàng
Mặt đàn Gỗ vân sam
Mặt sau Nato
Mặt bên Nato
Cần/cổ đàn Nato
Mặt phím đàn Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn Gỗ hồng sắc
Độ sâu thân đàn 80-90mm
Độ rộng lược đàn 43mm
Độ dài dây đàn 650mm
Xuất xứ Japan/China

 

Đàn Acoustic guitar Yamaha FX370C
7.616.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Acoustic guitar Yamaha FX370C

Mặt đàn        Gỗ vân sam
Mặt sau        GỗNato/Meranti
Mặt bên/Rìa    GỗNato/Meranti
Cần/cổ đàn     Gỗ Nato
Mặt phím đàn    Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn          Gỗ hồng sắc

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm bao đàn

 

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG820
7.709.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG820

 • Thiết kế thân đàn kiểu phương Tây truyền thống
 • Mặt đàn gỗ vân sam nguyên tấm
 • Phần lưng và cạnh đàn từ gỗ gụ
 • Thiết kế thanh giằng hình vỏ sò hoàn toàn mới
 • Âm thanh ấm và mạnh mẽ

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS820
7.709.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS820

Thương hiệu Yamaha
Model FS820
Phân loại Đệm hát/ Acoustic
Thuận Thuận tay phải
Mặt trước Gỗ vân sam nguyên tấm
Mặt hông Gỗ Gụ
Mặt sau Gỗ Gụ
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím Gỗ Hồng sắc
Ngựa đàn Gỗ Hồng sắc
Xuất xứ Japan/China
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FGX800C
8.081.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FGX800C

 • Thiết kế thân đàn kiểu phương Tây truyền thống
 • Mặt đàn gỗ vân sam nguyên tấm
 • Phần lưng và cạnh đàn từ gỗ hồng đào/gỗ okoume
 • Thiết kế thanh giằng hình vỏ sò hoàn toàn mới
 • Thiết kế truyền thống và chất lượng vượt trội.

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FSX800C
8.081.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FSX800C

 • Tính năng Acoustic-Electric đầy giá trị
 • Phong cách body dân gian tập trung vào giai điệu và thoải mái khi chơi
 • Mặt đàn gỗ Solid Sitka vân sam đầy mạnh mẽ & duyên dáng
 • Hông & mặt sau đàn bằng gỗ Nato mang lại âm thanh ấm áp và cân bằng
 • Thiết bị điện tử System-66 mang lại giai điệu tuyệt vời khi cắm vào
 • Đường cắt đơn cung cấp khả năng chơi các phím đàn cao hơn

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Guitar Acoustic Yamaha CPX600
8.174.700 VNĐ
Có hàng
Chiều dài thân đàn 1043mm
Chiều rộng thân đàn 400mm
Độ sâu thân đàn 95-115mm
Mặt đàn Gỗ vân sam
Mặt sau Nato
Mặt bên Nato
Cần/cổ đàn Nato
Mặt phím đàn Gỗ hồng sắc
Phím đàn Gỗ hồng sắc
Độ rộng lược đàn 43mm
Lớp hoàn thiện Bóng
Xuất xứ Japan/China

 

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS830
8.732.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS830

Thương hiệu Yamaha
Model FS830
Phân loại Acoustic/Đệm hát
Mặt trước Gỗ vân sam nguyên tấm
Mặt hông Gỗ Hồng sắc
Mặt sau Gỗ Hồng sắc
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím Gỗ Hồng sắc
Ngựa đàn Gỗ Hồng sắc
Xuất xứ Japan/China

Tặng kèm bao đàn 

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG830
8.732.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG830

 • Thiết kế thân đàn kiểu phương Tây truyền thống
 • Mặt đàn gỗ vân sam nguyên tấm
 • Phần lưng và cạnh đàn từ gỗ hồng mộc
 • Thiết kế thanh giằng hình vỏ sò hoàn toàn mới
 • Âm bội phong phú

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Guitar Acoustic Yamaha CSF1M(size 3/4)
9.383.700 VNĐ
Có hàng
Hình dáng thân đàn CSF
Độ dài âm giai 600 mm
Chiều dài thân đàn 450 mm
Độ sâu thân đàn  85 - 105 mm
Khoảng cách dây đàn  11 mm
Vật liệu mặt trên  Gỗ vân sam Sitka nguyên tấm (Solid Sitka Spruce)
Vật liệu mặt sau Gỗ gụ
Vật liệu mặt bên Gỗ gụ
Vật liệu cần đàn Nato
Vật liệu phím đàn  Gỗ hồng
Bán kính phần phím đàn R400 mm
Vật liệu phần ngựa đàn Gỗ hồng
Chốt ngựa đàn ABS màu đen có đốm trắng
Điện tử  Hệ thống thụ động (SRT áp điện)
Kết nối LINE OUT
Dây đàn  Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light
Vỏ Túi cứng
Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG850
10.220.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FG850

Thương hiệu Yamaha
Model  FG850
Phân loại Đệm hát/Acoustic
Mặt trước Gỗ gụ nguyên tấm
Mặt hông Gỗ Gụ
Mặt sau Gỗ Gụ
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím Gỗ Hồng sắc
Ngựa đàn Gỗ Hồng sắc
Xuất xứ Japan/China

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS850
10.220.700 VNĐ
Hết hàng

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FS850

 • Thiết kế thân đàn nhỏ
 • Mặt đàn gỗ gụ nguyên tấm
 • Phần lưng và cạnh đàn từ gỗ gụ
 • Thiết kế thanh giằng hình vỏ sò hoàn toàn mới
 • Tông màu ấm và thiết kế gỗ thuần

Ở đây, FS không thực sự là viết tắt của 'FingerStyle', chính xác hơn thì FS là viết tắt của "For Student" - là 'Dành cho sinh viên' hoặc For Small (people) - 'Dành cho người nhỏ (người)'. Kích thước nhỏ gọn hơn của Yamaha FS850 cũng tạo cho người chơi một tư thế/phong cách chơi cực kỳ thoải mái.

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FSX820C
11.150.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic Yamaha FSX820C

 • Thiết kế thân đàn kiểu phương Tây truyền thống
 • Mặt đàn gỗ vân sam nguyên tấm
 • Phần lưng và cạnh đàn từ gỗ gụ
 • Có EQ
 • Thiết kế thanh giằng hình vỏ sò hoàn toàn mới
 • Âm thanh ấm và mạnh mẽ

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FGX820C
11.150.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FGX820C

 • Âm thanh ấm, chắc
 • Thân đàn kiểu truyền thống 
 • Mặt top gỗ thịt Vân Sam rắn chắc cho âm thanh chắc
 • Lưng và hông gỗ Gụ Mahogany mang lại sự ấm áp và cân bằng
 • Thiết bị điện tử System-66 mang đến giai điệu tuyệt vời khi cắm vào
 • Thiết kế mới trong phần khung thùng đàn
 • Thiết kế dáng khuyết giúp chơi các phím đàn cao hơn dễ dàng

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Guitar Acoustic Yamaha AC1M
11.708.700 VNĐ
Có hàng

Giá giảm được áp dụng tại địa chỉ :  118 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Đàn Guitar Acoustic Yamaha AC1M

Mặt trước Gỗ vân sam nguyên tấm
Mặt sau Gỗ gụ
Mặt bên Gỗ gụ
Cần đàn Gỗ gụ
Mặt phím đàn Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn Gỗ mun

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha A1M
11.708.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha A1M

Mặt đàn               Gỗ Thông Sitka nguyên tấm
Mặt sau               Gỗ gụ
Mặt bên               Gỗ gụ
Cần/Cổ Đàn         Gỗ gụ
Mặt phím đàn       Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn             Gỗ mun
Độ rộng Lược Đàn         43mm
Độ dài Dây Đàn             650mm
Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Guitar Acoustic Yamaha CSF3M( size 3/4)
12.266.700 VNĐ
Có hàng
 • Mặt cảm âm làm bằng gỗ vân sam Sitka nguyên tấm (Solid Sitka Spruce)
 • Phần lưng và sườn đàn bằng gỗ gụ nguyên tấm
 • Thanh giằng dạng uốn lượn cho âm thanh dày hơn
 • Độ dài 23 5/8" (600mm)
 • Bộ cảm ứng âm thanh dưới xương đàn thụ động
 • Đi kèm bao đàn cao cấp
 • Dây đàn Elixir
Đàn Gutiar Acoustic Yamaha A1R
13.103.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Gutiar Acoustic Yamaha A1R

Mặt đàn               Gỗ Thông Sitka nguyên tấm
Mặt sau               Gỗ hồng sắc
Mặt bên               Gỗ hồng sắc
Cần/Cổ Đàn      Gỗ gụ
Mặt phím đàn     Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn           Gỗ mun
Độ rộng Lược Đàn     43mm
Độ dài Dây Đàn          650mm
Máy lên dây                  Chrom Đúc
Preamp                        System 66 Analog

Xuất xứ: Trung Quốc - Công nghệ Nhật Bản

Đàn Gutiar Classic Yamaha NTX1200R
Vui lòng liên hệ
Hết hàng

Đàn Acoustic guitar Yamaha NTX1200R

Mặt đàn                Gỗ Vân Sam nguyên tấm
Mặt sau                Gỗ hồng sắc nguyên tấm
Mặt bên                Gỗ hồng sắc nguyên tấm
Cần/Cổ Đàn           Gỗ gụ Nam Phi
Độ sâu Thân đàn                  80-90mm (3 1/8 - 3 9/16)
Độ rộng Lược Đàn                43mm
Độ dài Dây Đàn                    650mm

Đàn Classic guitar Yamaha NCX1200R
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Đàn Classic guitar Yamaha NCX1200R

    Classical Guitar Body Cutaway (NCX Body)
    Top: Solid Sitka Spruce
    Back & Sides: Solid Rosewood
    Neck: African Mahogany
    Fingerboard: Ebony

Xuất xứ: China - công nghệ Nhật Bản

Đàn Classic Guitar Yamaha C40-Gỗ tự nhiên bóng
3.152.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha C40- Gỗ tự nhiên bóng

Mặt đàn                   :  Gỗ vân sam

Lưng và Hông đàn:  Meranti

Cần Đàn           :  Gỗ Nato

Bàn phím          :  Gỗ Rosewood

Ngựa                  :  Gỗ Rosewood

Thang âm dây đàn:  650 mm

Khóa lên dây đàn  :  Chrome

Màu:                         :   Bóng

Xuất xứ: Inodonexia

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha C40M
3.152.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha
Model C40M
Mặt trước Gỗ vân sam
Mặt hông Meranti
Mặt sau Meranti
Cần đàn Gỗ  Nato
Mặt phím Gỗ  Rosewood
Ngựa đàn Gỗ  Rosewood
Hoàn thiện Mờ
Xuất xứ Japan/Indonesia

 

HÌNH ẢNH, VIDEO DO EKIP TIẾN ĐẠT TỰ QUAY/CHỤP

Đàn Classic Guitar Yamaha CX40
3.431.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha CX40


Lớp hoàn thiện :                                 Bóng
Thang đo dây :                                   650 mm (25 9/16)
Độ sâu thân đàn:                           94-100 mm (3 11/16-3 15/16)
Chiều rộng mặt phím đàn :          52 mm (2 1/16)
Mặt trước:                                         Gỗ vân sam
Mặt sau:                                            Gỗ Meranti
Mặt bên/Rìa:                                     Gỗ Meranti
Cần đàn:                                           Gỗ Nato

Xuất xứ: Indonexia

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha C40 màu đen
3.524.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha 
Model C40 (Black)
Mặt trước Gỗ vân sam (veneer)
Mặt hông Gỗ Meranti
Mặt sau Gỗ Meranti
Cần đàn Gỗ  Nato
Mặt phím Gỗ  Hồng sắc (Rosewood)
Ngựa đàn Gỗ  Hồng sắc (Rosewood)
Số dây 6
Số phím đàn 19
Màu sắc Đen
Xuất xứ Japan/Indonesia

 

HÌNH ẢNH, VIDEO DO EKIP TIẾN ĐẠT TỰ QUAY/CHỤP

Đàn Classic Guitar Yamaha C70
3.524.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha  C70

Mặt đàn                  :  Gỗ vân sam

Lưng và Hông đàn:  Meranti

Cần Đàn           :  Gỗ Nato

Bàn phím          :  Gỗ Rosewood

Ngựa                  :  Gỗ Rosewood

Thang âm dây đàn:  650 mm

Khóa lên dây đàn  :  Vàng Gold

Màu:                         :   Bóng

Xuất xứ: Indonexia

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha C80
4.454.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha C80

Mặt đàn                  :  Gỗ vân sam

Lưng và Hông đàn:  Gỗ Nato/Meranti

Cần Đàn           :  Gỗ Nato

Bàn phím          :  Gỗ hồng sắc

Ngựa                  :  Gỗ hồng sắc

Thang âm dây đàn:  650 mm

Khóa lên dây đàn  :  Vàng Gold

Màu:                         :   Bóng

Xuất xứ: Indonexia

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha CG122MS
6.355.500 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar CG122MS

 • Mặt trên bằng gỗ vân sam Engelmann chắc chắn mang lại âm thanh tự nhiên ấm áp. 
 • Lưng và hai bên đàn bằng gỗ nato tạo ra âm sắc trầm ấm. 
 • Mặt phím & ngựa đàn được làm bằng gỗ hồng sắc rất thoải mái khi chơi. 
 • Chốt điều chỉnh hình quả lê màu trắng, mạ crôm chất lượng, dễ điều chỉnh
 • Lớp hoàn thiện sơn mờ đẹp mắt
 • Nguyên thùng full box, bảo hành chính hãng 1 năm

Xuất xứ: Trung Quốc

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha CG122MC
6.355.500 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha CG122MC

Trang bị với một kiến thức rộng, bí quyết và kỹ thuật khéo léo bậc thầy của các nghệ nhân làm guitar, chúng tôi đã cho ra đời hệ Concert (khán thính phòng) mộit chất lượng tiếng đỉnh cao cho biểu diễn

Mặt đàn                      Gỗ Tuyết Tùng Nguyên Tấm
Mặt sau                      Nato
Mặt bên                      Nato
Cần/Cổ Đàn              Nato
Mặt phím đàn            Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn                  Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Mờ

Xuất xứ: Trung Quốc

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha CG142S
6.965.700 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn                      Gỗ Tuyết Tùng Nguyên Tấm
Mặt sau                      Nato
Mặt bên                      Nato
Cần/Cổ Đàn              Nato
Mặt phím đàn            Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn                  Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Bóng

Xuất xứ: Trung Quốc

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha CG142C
6.965.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha CG142C

Mặt đàn                      Gỗ Tuyết Tùng Nguyên Tấm
Mặt sau                      Nato
Mặt bên                      Nato
Cần/Cổ Đàn              Nato
Mặt phím đàn            Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn                  Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Bóng

Xuất xứ: China - Công nghệ Nhật Bản

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha CGX122MS
8.732.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha
Model CGX122MS
Phân loại Guitar Classic
Mặt trước Gỗ Vân sam nguyên tấm
Mặt hông Gỗ  Nato
Mặt sau Gỗ  Nato
Cần đàn Gỗ  Nato
Mặt phím Gỗ  Hồng sắc
Ngựa đàn Gỗ  Hồng sắc
Xuất xứ Japan/China

Tặng kèm Bao đàn

Cam kết từ Tiến Đạt:

 • Nhạc cụ chính hãng, nguyên đai nguyên kiện
 • Hàng luôn sẵn sàng, giao trong ngày ở nội thành
 • Test trực tiếp tại Showroom, lên dây miễn phí (Guitar)
 • Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
 • Tư vấn model phù hợp, giá tốt nhất. Tiết kiệm chi phí đáng kể.
 • Giao đàn toàn quốc. Bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
 • Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thầu nhanh nhất & miễn phí....cùng rất nhiều chính sách cho dự án trường học và đại lý.
Đàn Classic Guitar Yamaha CGX122MC
8.732.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha
Model CGX122MC
Phân loại Guitar Classic
Mặt đàn Gỗ tuyết tùng đỏ nguyên tấm Tây phương
Mặt sau Gỗ Nato
Mặt bên Gỗ Nato
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím đàn Gỗ Óc chó (Walnut)
Ngựa đàn Gỗ Óc chó (Walnut)
Độ sâu thân đàn 3.7-3.94" (94-100mm)
Độ rộng lược đàn 2.05" (52mm)
Độ dài dây đàn 25.6" (650mm)
Lớp hoàn thiện Mờ
Xuất xứ Japan/China

Cam kết từ Tiến Đạt:

 • Nhạc cụ chính hãng, nguyên đai nguyên kiện
 • Hàng luôn sẵn sàng, giao trong ngày ở nội thành
 • Test trực tiếp tại Showroom, lên dây miễn phí (Guitar)
 • Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
 • Tư vấn model phù hợp, giá tốt nhất. Tiết kiệm chi phí đáng kể.
 • Giao đàn toàn quốc. Bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
 • Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thầu nhanh nhất & miễn phí....cùng rất nhiều chính sách cho dự án trường học và đại lý.
Đàn Guitar Classic Yamaha NTX1
9.941.700 VNĐ
Hết hàng
Hình dáng thân đàn Dáng APX
Độ rộng cần đàn phía dưới 650mm
Chiều dài thân đàn 490mm
Tổng chiều dài 1026 mm
Chiều rộng thân đàn 384 mm
Độ sâu thân đàn 80-90mm
Độ rộng lược đàn 48mm
Khoảng cách giữa 2 dây 10.6mm
Mặt trước Gỗ vân sam Sitka nguyên tấm
Mặt sau/Bên Gỗ Hồng đào (Nato) hoặc gỗ Gụ (Okume)
Cần đàn Gỗ Nato
Mặt phím đàn Gỗ Óc chó (Walnut)
Bán kính phần phím  R600 mm
Máy lên dây  Trục đàn mạ crôm đen mờ (RM1188NB-B06)
Ngựa đàn Gỗ Mun + Gỗ Óc chó
Soundhole Inlay Gỗ Gụ (Mahogany) + gỗ Hương đỏ (Padauk)
Viền thân đàn Đen + Màu kem
Lớp hoàn thiện thân Sơn bóng
Lớp hoàn thiện cần dàn Sơn mờ
Điện tử  Bộ preamp EQ 3 băng tần bên dưới thanh chặn cùng với bộ phận điều chỉnh
Điều khiển  Âm lượng chính/Âm lượng Bass/Âm lượng Treble/EQ 3 băng tần/Bộ điều chỉnh
Lỗ thoát âm Hình Elip
Kết nối  LINE OUT
Xuất xứ Japan/China
Đàn Classic Guitar Yamaha CG162S
10.406.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha CG162S

Mặt đàn               Gỗ Tuyết Tùng Nguyên Tấm
Mặt sau               Ovankol
Mặt bên               Ovankol
Cần/Cổ Đàn       Nato
Mặt phím đàn     Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn           Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Bóng

Xuất xứ: Trung Quốc

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha CG162C
10.406.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha CG162C

Mặt đàn                      Gỗ Tuyết Tùng Nguyên Tấm
Mặt sau                      Ovankol
Mặt bên                      Ovankol
Cần/Cổ Đàn              Nato
Mặt phím đàn            Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn                  Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Bóng

Xuất xứ: Trung Quốc

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic Guitar Yamaha CG182C
11.243.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha CG182C

Mặt đàn               Gỗ Tuyết Tùng Nguyên Tấm
Mặt sau               Gỗ hồng sắc
Mặt bên               Gỗ hồng sắc
Cần/Cổ Đàn       Nato
Mặt phím đàn     Gỗ mun
Ngựa đàn           Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Bóng

Xuất xứ: Trung Quốc

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

HÌNH ẢNH + VIDEO DO TIẾN ĐẠT TỰ QUAY/ CHỤP

Đàn Classic Guitar Yamaha CG182S
11.243.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar CG182S

Mặt đàn               Gỗ vân sam nguyên Tấm
Mặt sau               Gỗ hồng sắc
Mặt bên               Gỗ hồng sắc
Cần/Cổ Đàn       Nato
Mặt phím đàn     Gỗ mun
Ngựa đàn           Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Bóng

Xuất xứ: Trung Quốc

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Classic Guitar Yamaha CG192S
13.103.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Classic Guitar Yamaha CG192S

Mặt đàn               Gỗ vân sam Nguyên Tấm
Mặt sau               Gỗ hồng sắc
Mặt bên               Gỗ hồng sắc
Cần/Cổ Đàn       Gỗ gụ
Mặt phím đàn     Gỗ mun
Ngựa đàn           Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Bóng

Xuất xứ: China - công nghệ Nhật Bản

Đàn Guitar Classic Yamaha CG192C
13.103.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Classic Yamaha CG192C

Mặt đàn               Gỗ Tuyết Tùng Nguyên Tấm
Mặt sau               Gỗ hồng sắc
Mặt bên               Gỗ hồng sắc
Cần/Cổ Đàn       Gỗ gụ
Mặt phím đàn     Gỗ mun
Ngựa đàn           Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn     3.7-3.94 (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn     2.05 (52mm)
Độ dài Dây Đàn          25.6 (650mm)
Lớp hoàn thiện           Bóng

Xuất xứ: China - công nghệ Nhật Bản

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Classic guitar Yamaha GC12S
21.194.700 VNĐ
Hết hàng

Đàn Classic guitar Yamaha GC12S
Mặt đàn                   Gỗ Vân Sam nguyên tấm
Mặt sau                   Gỗ gụ nguyên tấm
Mặt bên                   Gỗ gụ nguyên tấm
Cần/Cổ Đàn           Gỗ gụ Nam Phi
Độ sâu Thân đàn                  94-100mm (3 1/8 - 3 9/16)
Độ rộng Lược Đàn                52mm
Độ dài Dây Đàn                    650mm

Xuất xứ: China - công nghệ Nhật Bản

Đàn guitar classic Yamaha GC32C
55.139.700 VNĐ
Hết hàng
Mặt trước  Gỗ Tuyết tùng nguyên tấm
Mặt hông Gỗ  Hồng sắc nguyên tấm
Mặt sau Gỗ  Hồng sắc nguyên tấm
Cần đàn Gỗ  gụ Châu Phi
Mặt phím Gỗ  mun
Ngựa đàn Gỗ  Hồng sắc
Xuất xứ Japan

Tặng kèm Bao đàn

Đàn Electric Guitar PACIFICA012
3.896.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Electric Guitar PACIFICA012

Xuất xứ: Indonesia

 

Đàn guitar bass điện Yamaha TRBX174
5.012.700 VNĐ
Có hàng

Đàn guitar bass điện Yamaha TRBX174

Đàn Guitar điện Yamaha EG112GPII
5.849.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar điện Yamaha EG112GPII

Body                  Basswood
Neck                  Bolt-On Maple
Fingerboard     Rosewood
Pickups             2 Single Coil, 1 Humbucking
Bridge                Vintage Vibrato System with Tremolo Bar
Pickup Switch     5-Position
Hardware            Chrome Closed Tuning
Colors                  Black, Metallic Black, Red
Model                   GA10
Watts R.M.S.       7 Watts
Maximum Output     9 Watts
Controls                     Volume, Treble, Bass, Clean / Drive
Speaker Size             6
Dimensions              9.75 (W) x 9.75 (H) x 6.4 (D)

Đàn Electric guitar PACIFICA112J
6.035.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Electric guitar PACIFICA112J

General specifications

Construction       Bolt-on
Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard        Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                    Alder
Neck                    Maple
Tuners                 Diecast
Bridge                  Vintage Style Tremolo

Xuất xứ: Indonesia

 

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 112V
7.802.700 VNĐ
Có hàng
Body Body Materials Alder
Body Finish Gloss Polyurethane
Neck Neck Materials Maple
Neck Finish Satin Polyurethane
Fingerboard Materials Rosewood
Fret wire Medium
Xuất xứ Japan/Indonesia

 

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX304
8.453.700 VNĐ
Có hàng
Body Body Materials               Mahogany
Body Finish Gloss Polyurethane
Neck
 
Neck Materials Maple/Mahogany 5-Piece
Neck Finish Satin Polyurethane
Fingerboard Materials Rosewood
Fret wire Medium
Number of frets 24
Electronics Neck Pickup Double Coil / Ceramic
Bridge Pickup Double Coil / Ceramic
Controls Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5-Position Lever Switch for Performance EQ
Pickup Switch -
Hardware Bridge Die-cast
String spacing 19mm
Tuning Machines Covered / Die-cast
Xuất xứ   Japan/Indonesia

 

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM
9.104.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM

Scale Length     25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard       Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                     Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

 

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM
9.104.700 VNĐ
Có hàng

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM

Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Radius                 13 3/4 (350mm)
Frets                     22
Body                      Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

 

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX305
9.755.700 VNĐ
Có hàng
Body Body Materials               Mahogany
Body Finish Gloss Polyurethane
Neck
 
Neck Materials Maple/Mahogany 5-Piece
Neck Finish Satin Polyurethane
Fingerboard Materials Rosewood
Fret wire Medium
Number of frets 24
Electronics Neck Pickup Double Coil / Ceramic
Bridge Pickup Double Coil / Ceramic
Controls Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5-Position Lever Switch for Performance EQ
Pickup Switch -
Hardware Bridge Die-cast
String spacing 18mm
Tuning Machines Covered / Die-cast
Xuất xứ   Japan/Indonesia

 

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX504
12.080.700 VNĐ
Có hàng
Body Body Materials               Mahogany
Body Finish Gloss Polyurethane
Neck
 
Neck Materials Maple/Mahogany 5-Piece
Neck Finish Satin Polyurethane
Fingerboard Materials Rosewood
Fret wire Medium
Number of frets 24
Electronics Neck Pickup Double Coil / Alnico V
Bridge Pickup Double Coil / Alnico V
Controls Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch.
Pickup Switch -
Hardware Bridge Die-cast
String spacing 18mm
Tuning Machines Covered / Die-cast
Xuất xứ   Japan/Indonesia

 

Đàn Guitar bass Yamaha TRBX505
13.289.700 VNĐ
Có hàng
Body Body Materials               Mahogany
Body Finish Gloss Polyurethane
Neck
 
Neck Materials Maple/Mahogany 5-Piece
Neck Finish Satin Polyurethane
Fingerboard Materials Rosewood
Fret wire Medium
Number of frets 24
Electronics Neck Pickup Double Coil / Alnico V
Bridge Pickup Double Coil / Alnico V
Controls Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch.
Pickup Switch -
Hardware Bridge Die-cast
String spacing 18mm
Tuning Machines Covered / Die-cast
Xuất xứ   Japan/Indonesia

 

Đàn Guitar điện Yamaha PAC611HFM
16.730.700 VNĐ
Có hàng
Body Body Materials               Maple / Alder / Flamed Maple Laminated
Body Finish Gloss Polyurethane
Neck
 
Neck Materials Maple
Neck Finish Gloss Polyurethane
Fingerboard Materials Rosewood
Fret wire Medium
Number of frets 22
Electronics Neck Pickup Seymour Duncan SP90-1n
Bridge Pickup Seymour Duncan TB-14
Controls Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split)
Pickup Switch Switch 3 position lever
Hardware Bridge Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle
String spacing 10.5mm
Tuning Machines Grover Locking Tuners
Xuất xứ   Japan/Indonesia

 

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 611VFM
17.102.700 VNĐ
Có hàng
Body Body Materials               Maple / Alder / Flamed Maple Laminated
Body Finish Gloss Polyurethane
Neck
 
Neck Materials Maple
Neck Finish Gloss Polyurethane
Fingerboard Materials Rosewood
Fret wire Medium
Number of frets 22
Electronics Neck Pickup Seymour Duncan SP90-1n
Bridge Pickup Seymour Duncan TB-14
Controls Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split)
Pickup Switch Switch 3 position lever
Hardware Bridge Wilkinson VS50 6
Tremolo Arm Φ5.2(Slot-in)
String spacing 10.5mm
Tuning Machines Grover Locking Tuners
Xuất xứ   Japan/Indonesia

 

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200N
17.567.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha
Model SLG200N
Phân loại SILENT/Dây Nylon
Thân đàn Mahogany
Cần đàn Mahogany
Mặt phím Rosewood
Electronics SRT Powered System
Ngựa đàn Rosewood
Tuner RM1188NB-7B
Điện tử SRT Powered System
Màu sắc Natural / Tobacco Brown Sunburst / Translucent Black
Xuất xứ Japan/china

 

HÌNH ẢNH, VIDEO DO EKIP TIẾN ĐẠT TỰ QUAY/CHỤP

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG200S
17.567.700 VNĐ
Có hàng
Thương hiệu Yamaha
Model SLG200S
Phân loại SILENT Guitar/Dây sắt
Cần đàn Gỗ Mahogany
Khung đàn Gỗ Rosewood & Maple
Phím đàn Gỗ Rosewood
Ngựa đàn Rosewood
Nut/Saddle Urea
Máy lên dây RM1242N-4
Điện tử SRT Powered System
Dây đàn Yamaha FS50BT or D'Addario EXP11
Ứng dụng Phòng thu & biểu diễn
Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 612VIIFM
19.055.700 VNĐ
Có hàng
Construction Bolt-on
Scale Length 25 1/2" (648mm)
Fingerboard Materials Rosewood
Fingerboard Radius 13 3/4" (350mm)
Fret Wire Medium
Number Of Frets 22
Body Materials Maple
Body Finish Gloss Polyurethane
Neck Materials Maple
Neck Finish Gloss Polyurethane
Tuners Grover Locking Tuner
Bridge Wilkinson VS50-6
Pickups Seymour Duncan Vintage Soapbar SP90-1n, Custom 5 TB-14
Pickup Switch 3 position lever
Controls Master Volume, Master Tone (Push-Pull Coil Split)
Xuất xứ Japan/Indonesia

 

Đàn Guitar điện Yamaha Revstar RSP20CR
39.890.000 VNĐ
Hết hàng
Construction Set - in
Scale Length 24-3/4" (628.6mm)
Body Materials Maple / Mahogany
Body Finish Hand Brushed Satin (Steel wool) Finish / Polyurethane
Neck Materials Mahogany 3-Piece
Neck Finish Gloss Polyurethane
Fingerboard Materials Rosewood
Fingerboard Radius 13 3/4" (350mm)
Fret Wire Jumbo
Number Of Frets 22
Nut materials Graph Tech TUSQ
Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret 43.0 / 52.5 mm
Thickness @1st Fret / 12th Fret 21.1 / 25.2 mm
Neck Pickup VH7n+: Humbucker/Alnico V
Bridge Pickup VH7b+: Humbucker/Alnico V
Controls Master Volume, Master Tone (Push-Pull "Dry Switch")
Pickup Switch 3-Position Lever Switch
Bridge TonePros AVT-II
Stringh Spacing 10.5 mm
Tuning Machines Die-Cast
Pickguard Copper
String gauge D'Addario EXL110 / 0.010-0.046
Case Hardshell Case
Xuất xứ Japan
Giỏ hàng của quý khách 0

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN PHÍA BẮC
Hỗ trợ bán lẻ
   Mr Tài   098 1174788‬
   Ms Diệp   090.321.6609
Hỗ trợ bán sỉ
   Ms Huyền   0904.82.1381
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN PHÍA NAM
Hỗ trợ bán lẻ
   Ms Oanh   0909 015 886
   Mr. Giang   0938.770.002
Hỗ trợ bán sỉ
   Ms Kim Oanh   0904.83.1381
Máy quẹt thẻ
Hỗ trợ trả góp
Hỗ trợ trả góp