Giảm giá 20% cho sinh viên, học sinh
   

Ukulele Concert

Đàn Ukulele Chard U-24D

Đàn Ukulele Chard U-24D

Giá: Vui lòng liên hệ
Đàn Ukulele Chard U-24THS

Đàn Ukulele Chard U-24THS

Giá: Vui lòng liên hệ
Đàn Ukulele Chard U-24A

Đàn Ukulele Chard U-24A

Giá: 830.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24J

Đàn Ukulele Chard U-24J

Giá: 850.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24X

Đàn Ukulele Chard U-24X

Giá: 880.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24F

Đàn Ukulele Chard U-24F

Giá: 880.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24PO

Đàn Ukulele Chard U-24PO

Giá: 880.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24JS

Đàn Ukulele Chard U-24JS

Giá: 910.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24C

Đàn Ukulele Chard U-24C

Giá: 950.000 VNĐ
Đàn Ukulele VALOTE VA-24M01

Đàn Ukulele VALOTE VA-24M01

Giá: 1.050.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24S

Đàn Ukulele Chard U-24S

Giá: 1.100.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24Y

Đàn Ukulele Chard U-24Y

Giá: 1.100.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24E

Đàn Ukulele Chard U-24E

Giá: 1.150.000 VNĐ
Đàn Ukulele Sqoe UK-401

Đàn Ukulele Sqoe UK-401

Giá: 1.230.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24I

Đàn Ukulele Chard U-24I

Giá: 1.230.000 VNĐ
Đàn Ukulele Sqoe UK-400

Đàn Ukulele Sqoe UK-400

Giá: 1.250.000 VNĐ
Đàn Ukulele Chard U-24H

Đàn Ukulele Chard U-24H

Giá: 1.300.000 VNĐ
Đàn Ukulele Sqoe UK-410

Đàn Ukulele Sqoe UK-410

Giá: 1.330.000 VNĐ
Đàn Ukulele Sqoe UK-450

Đàn Ukulele Sqoe UK-450

Giá: 1.350.000 VNĐ
Đàn Ukulele Sqoe UK-420

Đàn Ukulele Sqoe UK-420

Giá: 1.380.000 VNĐ
Đàn Ukulele Sqoe UK-405

Đàn Ukulele Sqoe UK-405

Giá: 1.430.000 VNĐ
Đàn Ukulele Sqoe UK-403

Đàn Ukulele Sqoe UK-403

Giá: 1.430.000 VNĐ
Đàn Ukulele VALOTE VA-24M02

Đàn Ukulele VALOTE VA-24M02

Giá: 1.500.000 VNĐ
Đàn Ukulele Sqoe UK-440

Đàn Ukulele Sqoe UK-440

Giá: 1.530.000 VNĐ
Đàn Ukulele VALOTE VA-24R01

Đàn Ukulele VALOTE VA-24R01

Giá: 1.800.000 VNĐ
Trang 1/1 - Tổng số 25 sản phẩm 1 Next Last
Đàn Ukulele Chard U-24D
Vui lòng liên hệ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24D

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ tuyết tùng

Mặt sau/Rìa: Gỗ hồng sắc

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24THS
Vui lòng liên hệ
Đang nhập

Đàn Ukulele Chard U-24THS

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24A
830.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24A

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24J
850.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24J

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24X
880.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24X

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24F
880.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard UK-24F

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ Gụ

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24PO
880.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24PO

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Sapele

Mặt sau/Rìa: Sapele

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

 

Đàn Ukulele Chard U-24JS
910.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24JS

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ Gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24C
950.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24C

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ kẻ vân

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

 

Đàn Ukulele VALOTE VA-24M01
1.050.000 VNĐ
Có hàng
Số phím 18 phím
Kích thước 23
Mặt trước Gỗ Sapele loại A
Mặt sau/bên Gỗ Sapele loại A
Mặt phím đàn Gỗ Hồng Sắc

Tặng kèm bao đàn

 

Đàn Ukulele Chard U-24S
1.100.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24S

Số phím: 18

Đàn Ukulele Chard U-24Y
1.100.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24Y

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ Sapele

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24E
1.150.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24E

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ tuyết tùng

Mặt sau/Rìa: Gỗ gụ

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-401
1.230.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-401

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ cây dái ngựa

Mặt bên/mặt sau: Gỗ cây dái ngựa

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

 

Đàn Ukulele Chard U-24I
1.230.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24I

Số phím: 17 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ mục

Mặt sau/Rìa: Gỗ mục

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-400
1.250.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-400

Size 24

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ vân sam nguyên tấm

Mặt bên/mặt sau: Gỗ cây dái ngựa

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Chard U-24H
1.300.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Chard U-24H

Số phím: 17 Phím

Kích thước: 24

Mặt đàn: Gỗ cây Thích

Mặt sau/Rìa: Gỗ cây Thích

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-410
1.330.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-410

Size 24

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ vân sam nguyên tấm

Mặt bên/mặt sau: Gỗ cây óc chó

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-450
1.350.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-450
Size: 24

Mặt trước: Gỗ cây thích

Mặt sau/Bên: Gỗ cây thích

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-420
1.380.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-420

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ hồng sắc

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele Sqoe UK-405
1.430.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-405

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ vân sam

Mặt bên/mặt sau: Gỗ cây óc chó

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

 

Đàn Ukulele Sqoe UK-403
1.430.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-403

Số phím: 18

Mặt trước: Gỗ vân sam

Mặt bên/mặt sau: Gỗ Sapele

Phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele VALOTE VA-24M02
1.500.000 VNĐ
Có hàng

Số phím     18 phím
Kích thước     23
Mặt trước     Gỗ Vân Sam nguyên tấm
Mặt sau/bên     Gỗ Gụ
Mặt phím đàn     Gỗ Hồng Sắc
Tặng kèm bao đàn

Đàn Ukulele Sqoe UK-440
1.530.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Ukulele Sqoe UK-440

Số phím: 18 Phím

Kích thước: 24"

Mặt đàn: Gỗ vân sam

Mặt sau/Rìa: Gỗ mun

Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

Đàn Ukulele VALOTE VA-24R01
1.800.000 VNĐ
Có hàng

Số phím    19
Kích thước    26
Mặt trước    Gỗ Vân Sam nguyên tấm
Mặt sau/bên    Gỗ Hồng Sắc
Mặt phím đàn    Gỗ Hồng Sắc
Tặng kèm bao đàn

 

Giỏ hàng của quý khách 0

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN PHÍA BẮC
Hỗ trợ bán lẻ
   Ms Mơ   090.321.6609
   Đức Anh   098 1174788‬
Hỗ trợ bán sỉ
   Ms Tuyết   0904.82.1381
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN PHÍA NAM
Hỗ trợ bán lẻ
   Mr Quân   0909 015 886
   Mr Thắng   0938.77.0002
Hỗ trợ bán sỉ
   Ms Kim Oanh   0904.83.1381
Máy quẹt thẻ
Đàn Organ Hỗ trợ trả góp
Đàn Piano Qua sử dụng Hỗ trợ trả góp