Electric Guitar

Đàn Electric Guitar PACIFICA012

Đàn Electric Guitar PACIFICA012

Giá: 3.730.000 VNĐ
Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200N

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200N

Giá: 16.160.000 VNĐ
Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200S

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200S

Giá: 16.160.000 VNĐ
Trang 1/1 - Tổng số 28 sản phẩm 1 Next Last
Đàn Electric Guitar PACIFICA012
3.730.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric Guitar PACIFICA012

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar RBX170 màu đỏ
4.450.000 VNĐ
Đang nhập

Construction     Bolt-on
Scale Length     34 (863.6mm)
Fingerboard       Rosewood
Radius                10 (250mm)
Frets                   24
Body                   Alder, Agathis or Nato
Neck                   Maple
Tuners                Covered
Bridge                  Vintage Style
Pickups               Split Coil x 1, Single Coil x 1
Pickup Switch     N/A
Controls               Front Volume, Rear Volume, Master Tone

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA112J màu xanh
4.950.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Electric guitar PACIFICA112J màu xanh

General specifications

Construction       Bolt-on
Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard        Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                    Alder
Neck                    Maple
Tuners                 Diecast
Bridge                  Vintage Style Tremolo

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar RBX170 màu xanh
5.150.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Electric guitar RBX170 màu xanh

Construction     Bolt-on
Scale Length     34 (863.6mm)
Fingerboard       Rosewood
Radius                10 (250mm)
Frets                    24
Body                     Alder, Agathis or Nato
Neck                     Maple
Tuners                 Covered
Bridge                   Vintage Style
Pickups                Split Coil x 1, Single Coil x 1
Pickup Switch     N/A
Controls               Front Volume, Rear Volume, Master Tone

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Guitar điện Yamaha EG112GPII
5.330.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Guitar điện Yamaha EG112GPII

Body                  Basswood
Neck                  Bolt-On Maple
Fingerboard     Rosewood
Pickups             2 Single Coil, 1 Humbucking
Bridge                Vintage Vibrato System with Tremolo Bar
Pickup Switch     5-Position
Hardware            Chrome Closed Tuning
Colors                  Black, Metallic Black, Red
Model                   GA10
Watts R.M.S.       7 Watts
Maximum Output     9 Watts
Controls                     Volume, Treble, Bass, Clean / Drive
Speaker Size             6
Dimensions              9.75 (W) x 9.75 (H) x 6.4 (D)

Đàn Electric guitar RGX121Z màu đen
5.450.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar RGX121Z màu đen

Control Interface

Strings Scale      25 1/2 (648 mm)

Body

Type                        Agathis or Nato

Design/Architecture Detail

Pick Up System     Humbucker x 2, Single Coil x 1

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy
 

Đàn Electric guitar RGX121Z màu bạc
5.450.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar RGX121Z màu bạc

Control Interface

Strings Scale     25 1/2 (648 mm)

Body

Type                         Agathis or Nato

Design/Architecture Detail

Pick Up System     Humbucker x 2, Single Coil x 1

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar RGX121Z màu đỏ
5.450.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar RGX121Z màu đỏ

Control Interface

Strings Scale     25 1/2 (648 mm)

Body

Type                    Agathis or Nato

Design/Architecture Detail

Pick Up System     Humbucker x 2, Single Coil x 1

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar RBX270J màu đen
5.950.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar RBX270J màu đen

Construction     Bolt-on
Scale Length     34 (863.6mm)
Fingerboard     Rosewood
Radius             10 (250mm)
Frets                  24
Body                   Alder
Neck                   Maple
Tuners                Diecast
Bridge                 Vintage Style
Pickups               Split Coil x 1, Single Coil x 1
Pickup Switch     N/A
Controls               Front Volume, Rear Volume, Master Tone

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar RBX270J màu xanh mờ
5.950.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar RBX270J màu xanh mờ

Construction     Bolt-on
Scale Length     34 (863.6mm)
Fingerboard     Rosewood
Radius              10 (250mm)
Frets                  24
Body                   Alder
Neck                   Maple
 
Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar RBX270J màu tím mờ
5.950.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar RBX270J màu tím mờ

Construction     Bolt-on
Scale Length     34 (863.6mm)
Fingerboard      Rosewood
Radius               10 (250mm)
Frets                   24
Body                    Alder
Neck                    Maple
Tuners                 Diecast

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA112V màu đỏ tối
7.830.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA112V màu đỏ tối

General specifications

Construction      Bolt-on
Scale Length     25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard       Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                     Alder
Neck                    Maple
Tuners                 Diecast

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy
 

Đàn Electric guitar PACIFICA112V màu đỏ
7.830.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA112V màu đỏ

General specifications

Construction      Bolt-on
Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard       Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                    Alder
Neck                    Maple
Tuners                 Diecast
Bridge                  Vintage Tremolo with Block Saddle
Pickups                Alnico V Single x 2, Alnico V Humbucker x 1
Pickup Switch     5-Position Lever
Controls               Master Volume, Master Tone with Push-Pull Coil Tap Switch

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA112V màu bạc
7.830.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA112V màu bạc

General specifications

Construction     Bolt-on
Scale Length     25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard       Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                     Alder
Neck                    Maple
Tuners                 Diecast
Bridge                  Vintage Tremolo with Block Saddle
Pickups                Alnico V Single x 2, Alnico V Humbucker x 1
Pickup Switch     5-Position Lever
Controls               Master Volume, Master Tone with Push-Pull Coil Tap Switch

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA112V xanh ngọc
7.830.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA112V xanh ngọc

General specifications

Construction     Bolt-on
Scale Length     25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard      Rosewood
Radius               13 3/4 (350mm)
Frets                   22
Body                    Alder
Neck                    Maple
Tuners                 Diecast

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA112V vàng bóng tự nhiên
7.830.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA112V vàng bóng tự nhiên

General specifications

Construction     Bolt-on
Scale Length     25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard       Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                     Alder
Neck                     Maple
Tuners                 Diecast

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 112VM
7.830.000 VNĐ
Đang nhập

    Mặt phím đàn bằng gỗ thích
    Bộ phận cảm ứng âm thanh chữ V bằng nhôm
    Chức năng Dập Cuộn

Model Pacifica112V mặt phím đàn bằng gỗ thích mang lại sự thâm nhập và đáp âm tốt. Cùng với các bộ phận cảm ứng âm thanh bằng nhôm và các chức năng cuộn cảm, loại đàn này tạo cảm hứng cho tất cả những người chơi với âm thanh động cả trên và bên ngoài sân khấu.

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM vân đen bóng
8.900.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM vân đen bóng

Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Radius                 13 3/4 (350mm)
Frets                     22
Body                      Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM màu nâu thuốc lá
8.900.000 VNĐ
Đang nhập

Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Radius                 13 3/4 (350mm)
Frets                     22
Body                      Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM màu đỏ gạch
8.900.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA212VFM màu đỏ gạch

Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Radius                 13 3/4 (350mm)
Frets                     22
Body                      Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM màu đỏ gạch
8.900.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM màu đỏ gạch

Scale Length     25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard       Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                     Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM màu đen mờ
8.900.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM màu đen mờ

Scale Length     25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard        Rosewood
Radius                 13 3/4 (350mm)
Frets                     22
Body                      Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

 

 

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM màu nâu thuốc lá
8.900.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA212VQM màu nâu thuốc lá

Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Fingerboard        Rosewood
Radius                13 3/4 (350mm)
Frets                    22
Body                     Alder
Neck                    Maple
Pickups               Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA212J màu nâu lóe ánh mặt trời
10.200.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA212J màu nâu lóe ánh mặt trời

Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Radius                 13 3/4 (350mm)
Frets                     22
Body                      Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn Electric guitar PACIFICA212J màu đen mờ
10.200.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Electric guitar PACIFICA212J màu đen mờ

Scale Length      25 1/2 (647.7mm)
Radius                 13 3/4 (350mm)
Frets                     22
Body                      Alder
Neck                     Maple
Pickups                Alnico-V
Pickup Switch     5-position Lever

Xuất xứ: Indonesia

Tặng kèm Bao đàn + Móng gảy

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200N
16.160.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200N

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200S
16.160.000 VNĐ
Có hàng

Đàn SILENT guitar Yamaha SLG-200S

Đàn Guitar điện Yamaha PAC611HFM
17.750.000 VNĐ
Đang nhập

Construction     Bolt-On
Scale Length     25 1/2 (648mm)
Fingerboard     Rosewood
Radius              13 3/4 (350mm)
Frets                  22
Body                   Alder, with Flame Maple Top (Translucent finishes)
Neck                  Maple (Tinted Finish)
Tuners              Grover Locking Tuner
Bridge               Hardtail Bridge with Graph Tech String Saver Saddle
Pickups            Seymour Duncan SP90-1n, Custom 5
Pickup Switch     3 position lever
Controls               Master Volume, Master Tone (Push-Pull Coil Split)

Giỏ hàng của quý khách 0

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN PHÍA BẮC
Hỗ trợ bán lẻ
   Ms Mơ   090.321.6609
Hỗ trợ bán sỉ
   Ms Tuyết   0904.82.1381
   Ms. Huyền   0917.456.328
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN PHÍA NAM
Hỗ trợ bán lẻ
   Ms. Nụ   0938.770.002
   Mr Quân   0909 015 886
Hỗ trợ bán sỉ
   Ms Kim Oanh   0904.83.1381
Máy quẹt thẻ

Thống kê truy cập

Đàn Organ Hỗ trợ trả góp
Đàn Piano Qua sử dụng Hỗ trợ trả góp