Acoustic Guitar

Xem tất cả
Đàn Guitar Acoustic GA 09EV

Đàn Guitar Acoustic GA 09EV

Giá: 900.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA- 10 EV

Đàn Guitar Acoustic GA- 10 EV

Giá: 1.000.000 VNĐ
Đàn Acoustic Guitar GA- 10 EL

Đàn Acoustic Guitar GA- 10 EL

Giá: 1.000.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA-11EL

Đàn Guitar Acoustic GA-11EL

Giá: 1.100.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA- 12EL

Đàn Guitar Acoustic GA- 12EL

Giá: 1.200.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA- 13 HV

Đàn Guitar Acoustic GA- 13 HV

Giá: 1.300.000 VNĐ
Đang nhập hàng Hết hàng Phía Bắc
Đàn Guitar Acoustic GA-14HV

Đàn Guitar Acoustic GA-14HV

Giá: 1.400.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA-14HL

Đàn Guitar Acoustic GA-14HL

Giá: 1.400.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA-16HL

Đàn Guitar Acoustic GA-16HL

Giá: 1.600.000 VNĐ
Đang nhập hàng Hết hàng Phía Bắc
Đàn Guitar Acoustic GA-16HV

Đàn Guitar Acoustic GA-16HV

Giá: 1.600.000 VNĐ
Đang nhập hàng Hết hàng Phía Bắc
Đàn Guitar Acoustic GA-18HL

Đàn Guitar Acoustic GA-18HL

Giá: 1.800.000 VNĐ
Đang nhập hàng Hết hàng Phía Bắc
Đàn Guitar Acoustic GA-23HV

Đàn Guitar Acoustic GA-23HV

Giá: 2.300.000 VNĐ

Classical Guitar

Xem tất cả
Đàn Guitar Classic GC- 035EV

Đàn Guitar Classic GC- 035EV

Giá: 400.000 VNĐ
Đàn Guitar Classic GC- 050EV

Đàn Guitar Classic GC- 050EV

Giá: 500.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC 075EV

Đàn Classic Guitar GC 075EV

Giá: 750.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC 09EV

Đàn Classic Guitar GC 09EV

Giá: 900.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC- 10 EV

Đàn Classic Guitar GC- 10 EV

Giá: 1.000.000 VNĐ
Đàn Guitar Classic  GC-14HV

Đàn Guitar Classic GC-14HV

Giá: 1.400.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC 16HV

Đàn Classic Guitar GC 16HV

Giá: 1.600.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC- 18 HL

Đàn Classic Guitar GC- 18 HL

Giá: 1.800.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC- 18 HV

Đàn Classic Guitar GC- 18 HV

Giá: 1.800.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC 19HL

Đàn Classic Guitar GC 19HL

Giá: 1.900.000 VNĐ
Đàn Guitar Classic GC-25HL

Đàn Guitar Classic GC-25HL

Giá: 2.500.000 VNĐ
Đàn Guitar Classic GC-25HV

Đàn Guitar Classic GC-25HV

Giá: 2.500.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA 09EV
900.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA- 10 EV
1.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic GA- 10 EV

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Acoustic Guitar GA- 10 EL
1.000.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-11EL
1.100.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA- 12EL
1.200.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic GA- 12EL

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA- 13 HV
1.300.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Guitar Acoustic GA- 13 HV

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-14HV
1.400.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic GA-14HV

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-14HL
1.400.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic GA-14HL

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-16HL
1.600.000 VNĐ
Đang nhập

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan, có ty chỉnh

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-16HV
1.600.000 VNĐ
Đang nhập

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan, có ty chỉnh

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Có chỉ kè, ty chỉnh

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-18HL
1.800.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Guitar Acoustic GA-18HL

Mặt đàn: gỗ Thông SITKA

Hông đàn: gỗ Hồng đào cao cấp, chỉ kè

Lưng đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Đen

Ngựa đàn: gỗ Mun

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-23HV
2.300.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông SITKA chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Lưng đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Đen

Ngựa đàn: gỗ Mun

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC- 035EV
400.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ ván ép

Hông đàn: gỗ ván ép

Lưng đàn: gỗ ván ép

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC- 050EV
500.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: gỗ ván ép

Lưng đàn: gỗ ván ép

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC 075EV
750.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: Ván ép chất lượng cao

Hông đàn: Ván ép

Lưng đàn: Ván ép  

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Xoan

Ngựa đàn: gỗ Xoan

Dây đàn: Alice

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC 09EV
900.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC- 10 EV
1.000.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng(Hết hàng)

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC-14HV
1.400.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Classic  GC-14HV

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng

Cần đàn: gỗ Xoan 

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC 16HV
1.600.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC- 18 HL
1.800.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC- 18 HV
1.800.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC 19HL
1.900.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC-25HL
2.500.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông SITKA chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Lưng đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Đen

Ngựa đàn: gỗ Mun

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC-25HV
2.500.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông SITKA chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Lưng đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Đen

Ngựa đàn: gỗ Mun

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

84 đánh giá
Đàn Gutiar Việt Nam Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 8 10
Giỏ hàng của quý khách 0

Hỗ trợ trực tuyến

Phía Bắc
Chát với Ms. Tuyết   Ms. Tuyết   0904.82.1381
Chát với Ms. Huyền   Ms. Huyền   0917.456.328
Chát với Mr Tiến   Mr Tiến   094 701 26 26
Chát với Mss Mơ   Mss Mơ   046.663.9953
Phía Nam
Chát với Mr. Đạt   Mr. Đạt   09.456.11011
Chát với Ms. Oanh  Skype kimoanh223  Ms. Oanh   0904.83.1381
Chát với Mss. Bình   Mss. Bình   0938.770.002
Máy quẹt thẻ

Thống kê truy cập